BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

CÂY GỖ CẮT TÊN - THÂN KHẮC LASER

500,000600,000
500,000600,000
500,000700,000
500,000600,000
CHỮ GỖ CẮT TÊN

448,000
448,000
450,000750,000
450,000750,000
450,000750,000
450,000750,000
450,000750,000
450,000750,000
CHỮ GẮN BÁNH CƯỚI (TOPPER)

250,000300,000
250,000300,000
250,000300,000
250,000300,000
CHỮ TREO BACKDROP

650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
650,0001,250,000
TRÁI TIM GỖ KHẮC TÊN

299,000448,000
299,000448,000
299,000448,000
299,000448,000
299,000448,000
299,000448,000
299,000448,000
VẼ TRANH CHUYỂN THỂ CHIBI

850,0001,900,000
850,0001,900,000
SỔ KÝ ĐÁM CƯỚI

390,000540,000
390,000540,000
390,000540,000
450,000600,000
390,000540,000
390,000540,000
390,000540,000
CÂY CHỮ KÍ ( THE WEDDING TREE )

500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
500,000900,000
CHỮ TREO BACKDROP HỌA TIẾT

650,000950,000
650,000950,000
650,000950,000
KHUNG ẢNH TỪ ( NAM CHÂM )

Hết hàng
KHUNG ẢNH KẸP

550,0001,000,000
550,0001,000,000
550,0001,000,000
550,0001,000,000
550,0001,000,000
BẢNG TREO IN LÊN GỖ

159,000
299,000
Hết hàng
IN HÌNH LÊN LY

169,000199,000
169,000199,000
169,000199,000
350,000
169,000199,000
169,000199,000
169,000199,000
169,000199,000
CHỮ CÁI GỖ

399,000
99,000
BẢNG CHÀO WELCOME BẢNG KÍNH

750,000850,000
750,000850,000
DROP HEART GUESTBOOK

950,0001,340,000
950,0001,340,000