FEEDBACK BÉ MÈO MANEKI NEKO & TƯỢNG QUAN ÂM

FEEDBACK BÉ MÈO MANEKI NEKO & TƯỢNG QUAN ÂM

Anh khách quen gửi feedback bé Mèo Maneki Neko treo xe & tượng Quan Âm để mang lại bình yên may mắn 🎐
Nghe ảnh nói là trước khi treo ảnh mang lên chùa khai quan điểm nhãn mới treo xe đó mọi người ạ

 

← Bài trước Bài sau →