Đồ trang trí

 XƯƠNG RỒNG CHẬU TRÒN 32 CM XƯƠNG RỒNG CHẬU TRÒN 32 CM
329,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH01 Xương rồng chậu vuông QH01
359,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH04 Xương rồng chậu vuông QH04
359,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH05 Xương rồng chậu vuông QH05
559,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH06 Xương rồng chậu vuông QH06
559,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH08 Xương rồng chậu vuông QH08
559,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH09 Xương rồng chậu vuông QH09
559,000₫
 Xương rồng chậu vuông QH10 Xương rồng chậu vuông QH10
559,000₫
 Xương rồng ngón tay 66cm Xương rồng ngón tay 66cm
1,279,000₫
 Xương rồng nhánh 71cm Xương rồng nhánh 71cm
799,000₫
 Xương rồng sứ 1 Xương rồng sứ 1
379,000₫
 XƯƠNG RÒNG SỨ 1 NHÁNH 3 CỤC 12,5CM XƯƠNG RÒNG SỨ 1 NHÁNH 3 CỤC 12,5CM
189,000₫
 Xương rồng sứ 2 Xương rồng sứ 2
429,000₫
 XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 10CM XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 10CM
169,000₫
 XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 12,5 CM XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 12,5 CM
189,000₫
 XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 25CM XƯƠNG RỒNG SỨ 3 NHÁNH 25CM
369,000₫
 XƯƠNG RỒNG SỨ BÉO 3 NHÁNH 22CM XƯƠNG RỒNG SỨ BÉO 3 NHÁNH 22CM
349,000₫
 XƯƠNG RỒNG SỨ CỤC TRÒN XƯƠNG RỒNG SỨ CỤC TRÒN
169,000₫
 Xương rồng tai thỏ 63cm Xương rồng tai thỏ 63cm
1,279,000₫
 Xương rồng tròn hộp bạc Xương rồng tròn hộp bạc
219,000₫
 XƯƠNG RỒNG UỐN CHỮ S 12CM XƯƠNG RỒNG UỐN CHỮ S 12CM
169,000₫
 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K1 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K1
269,000₫
 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K2 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K2
249,000₫
 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K4 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K4
199,000₫
 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K5 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K5
199,000₫
 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K6 XƯƠNG RỒNG XANH LÈ K6
249,000₫